Kultpillanatok

Hölgyválasz

Alkotó embert szeretni különösen nehéz. Társnak lenni az ihletett időszakban, nyugodt hátteret biztosítani, inspirálni, bátorítani, olykor kritizálni, ha kell, kitartani a nélkülözésben is, és elnézni a gyengeséget, a szenvedélyeket a kicsapongásokat.
A kapott levélre illik válaszolni. Ám ahogy a kapott levél, úgy a válasz is sokféle lehet: érzelmes, rajongó, elutasító, kérő, könyörgő. Ahogy a szerelem hőfoka is. De legyen szikra, apró láng vagy hatalmas tűzvész, egy biztosan tudható: megperzsel.

Gyarmati Fanni Radnóti Miklósról naplójában:

“Mik verset küldött. Gyönyörű. Mégis, mégis meg tudta csinálni, és micsoda vers! Hol vannak tőle ezek itthon.”

Simonyi Mária Móricz Zsigmondnak

“Maga édes legutolsó buja, fogcsikorgató reszketéssel olvastam a levelét – magáé voltam, mire a végére értem. Jöjjön, jöjjön, a magáé vagyok régen, minden porcikámmal. Szemérmetlen vagyok, nem szégyellem. Maga tett azzá.”

Harmos Ilona Kosztolányi Dezsőről

“Szinte már írni sem tudok neked, olyan intenzíven és gyakran élek át veled minden félét képzeletben. Egyszer csak megfogsz engem is, és se szó, se beszéd, kinevezel emléknek. Ne, édes.”

Boncza Berta Babits Mihálynak

“Nagyon szeretlek és ezért nagyon kell vigyázz magadra. Jobb, ha holnap dél előtt látlak, nekem mindegy s ha tehetem úgy 7 óra körül lehet, hogy fölszaladok és megcsókolom a kezedet drága Mis. Királyfi – oly gyönyörű, hogy vagy nekem. Újság semmi…ami lényeges. Ölel, nagyon Tied – Csinszka”

Szécsi Margit Nagy Lászlónak

“Jó vagy, te vagy a
Szegény lány álma.
Csókolsz, haragszol.
Nem vagyok árva.”

Vágó Márta József Attilának

Attilám, idehallgass, Te sokkal de sokkal jobb és különb vagy mindenképpen nálam, és én nem érdemlem meg, hogy szeretsz. Elolvastam többször a verseket, és sok-sok egészen gyönyörű van köztük.”

Lázár Júlia Szabó Lőrincnek

“Lőrinc, édes, drága Barátom, Kedvesem! Ami szeretetet, gyöngédséget, jóságot, melegséget egy levélben ki lehet fejezni, azt szeretném mind belezárni ebbe a néhány sorba. Tudom, hogy nem sikerül mindent úgy megírnom, amint szeretném, hiszen ez azoknak sem sikerül mindig, akik tudnak írni. Édes Szívem, adja maga is hozzá, amit szóba és papirosba bele tud képzelni.”

Fráter Erzsébet Madách Imrének

“Forrón szeretett Imrém! Jóságod oly rendkívüli, hogy ily lényegtelen lény, mint én, nem képes viszonozni. Csak egy van, mivel talán elaltatlak, ez, kedvesem, szívem mélyéből jött szeretetem irányodban. Ez keblemből soha ki nem ég.”

Brüll Adél Ady Endrének

“Végtelenül, kimondhatatlanul, halálosan szeretném magát még egyszer látni egy pár pillanatra. Okát sem tudnám megmondani, miért- mondanivalóm nincs semmi, csak egyszerűen látni óhajtanám egy-két percig s menni tovább újból.

Forrás:
Nyáry Krisztián : Így szerettek ők. Budapest: Corvina Kiadó Kft., 2013
Nyáry Krisztián : Így szerettek ők 2. Budapest: Corvina Kiadó Kft., 2013
Szeretők és házastársak. Szerk.: Matolcsy Ildikó – Sebestyén Lajos – Szalay Károly. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1978

fotó: Álvaro Serrano on Unsplash

Még szintén kedvelheted...